سوالات متداول

1- درصورت فراموشی رمز دستگاه دی وی آر چه باید کرد.

2- نحوه بازبینی فیلم ضبط شده در دستگاه dvr