×
اطلاعات تماس با پشتیبانی
09-17
تلفن پشتیبانی :09216263961- 02122470520

نصب دزدگیراماکن درنیاوران

دزدگیراماکن
یکی ازابزارهای مهم وارزان ودرعین حال تاثیرگذاردرافزایش امنیت منزل ومحل کار  نصب دزدگیراماکن  میباشد.
دزدگیراماکن درعین ساده بودن امنیت منزل یا محل کارشما راتاحدقابل قبولی افزایش میدهد.شما باکمک  دزدگیراماکن   توسط موبایل یا اپلیکیشن میتوانید از وضعیت روشن یا خاموش بودن دزدگیر مطلع شوید.همچنین میتوانید از قطع بودن یا وصل بودن برق شهرمطلع شوید.اغلب سارقین قبل از سرقت نسبت به قطع برق منز یا محل کاراقدام میکنند.گرچه اغلب دزدگیرهاامروزه باطری بک آپ یا ذخیره برق دارند. اما بدنیست بدانید که این ذخیره برق دزدگیراماکن حداکثر برای 2تا3 روزمیباشد. وچنانچه شما فرضا به یک مسافرت یک هفته یابیشتربروید. ممکن است سارقین  بمنظورازکارانداختن  سیستم امنیتی  اقدام به قطع برق شهرنمایند.لذا بسیارضروریست شمامشتری گرامی اززمان دقیق قطع یاوصل شدن مجدد برق شهر مطلع شوید.وچنانچه بین زمان قطع ووصل مجدد مدت زمان بیش ازحدمعمول باشد.شما می بایست این مطلب را بعنوان یک هشدارامنیتی جدی موضوع رارصد کنید.
 نصب دزدگیراماکن درنیاوران 
همچنین شما باکمک  دستگاه دزدگیراماکن  که توسط کارشناسان مابشمامشتری گرامی پیشنهادمیشود. شما میتوانید باسانی از گزارش ورود وخروج افراد. ونیز چنانچه  دزدگیراماکن  را برای کارگاه یا کارخانه خودنصب کرده اید از زمان دقیق شروع بکارکارمندان یا کارگران خود ونیز ساعت دقیق اتمام کار کارگاه مطلع شوید.
تجهیزات هشداری یک  دزدگیر خوب  وکامل میتواند شامل موارد ذیل باشد:
1-تماس مستقیم با کارفرما.
2-ارسال پیامک هشدارسرقت به کارفرما.
3-اعلام  آژیر صوتی قوی SPEAKER  تاتوان 25 وات و شدت فرکانس صوتی تا 100 دسیبل.
4-اعلام  آژیر صوتی قوی سیرن  SIREN تاتوان 5 وات و شدت فرکانس صوتی تا 50 دسیبل.
5-اعلام هشدار تصویری فلاشرتاتوان 5 وات و شدت نورتا 50لوکس
6-اعلام هشداربصورت ترکیبی از هرسه حالت صوتی اسپیکروصوتی سیرن و فلاشر 12 ولت.
لذا مابشمامشتری گرامی پیشنهادمیکنیم درهنگام نصب دزدگیراماکن حتما از هشدار دهنده های تصویری سیرن وفلاشر نیز استفاده کنید.چون این تکنیک باعث افزایش  ضریب امنیت منزل  و محل کار شما بمیزان قابل توجهی میشود.هشدار دهنده های تصویری(نصب فلاشر) باعث جلب توجه بیشترهمسایگان و عابرین شده و سایرین زودترمیتوانند محل موردسرقت راتشخیص داده و اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند.
شمامشتری گرامی چنانچه قصد  نصب دزدگیر اماکن  درمحل کاریا منزل خودرا درمناطق شمال تهران.اعم از:
 نصب دزدگیراماکن در نیاوران 
 #سیستمهای_حفاظتی_امنیتی_مداربسته 
  #دزدگیراماکن_شمال_تهران 
 #نصب_دزدگیر_در_اقدسیه
  #نصب_دزدگیرسیمکارتی_در_شهرک_نفت 
 #بهترین_متریال_دزدگیراماکن
  #دزدگیر_اماکن_دارآباد 
 #نصب_آرام_بند 
 #دزدگیر_اماکن_سیمکارتی_فرمانیه_تهران
  #پک_دزدگیر_سیم_کارتی_ارزان 
 #قیمت_دزدگیرسیمکارتی
  #بهتریندزدگیر_سیمکارتی_شمال_تهران  
#چشمی_باسیم_درجه یک
#چشمی_بیسیم_315MHZ
#چشمی_بیسیم_433MHZ
#ریموت_دزدگیر_سیمکارتی_اماکن
#ریموت_دزدگیر_کلاسیک
#سیستمهای_اعلام سرقت
#قیمت_پک_دزدگیر_سیمکارتی_ارزان
#مگنت_دزدگیر_باسیم
#مگنت_دزدگیر_بی سیم315mhz
#مگنت دزدگیر_بیسیم
 #ریموت_دزدگیر_پاسداران 
#سیستمهای_حفاظتی_امنیتی_مداربسته
  #دزدگیر_حرفهای_شمال_تهران 
#نصب_دزدگیر_در_اقدسیه
#نصب_دزدگیر_سیمکارتی_نیاوران
#بهترین_متریال_دزدگیراماکن
#دزدگیر_اماکن_سیمکارتی
#دزدگیر_اماکن_سیمکارتی_شمال_تهران
#پک_دزدگیر_سیم_کارتی_ارزان
#سیستمهای_اعلام_سرقت
بهرام نادمی
09216263961

02122470520
 WWW.Moderncctv-group.com برچسب ها :

دزدگیراماکن درنیاوران